Ceremonia wręczenia Medali za Długoletnią Służbę

20 października 2022 r.

Mamy zaszczyt poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57 biegłym rewidentom nadane zostały Medale za Długoletnią Służbę. Ceremonia wręczenia odznaczeń odbędzie się w dniu 26 października w Hotelu Bellotto w Warszawie o godzinie 14.30 i będzie transmitowana online - na stronie jubileuszowej 30 lecie PIBR.


Medale za Długoletnią Służbę zostały przyznane na wniosek Ministra Finansów - z inicjatywy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.

Wręczenia medali dokona Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Zapraszamy do oglądania tego wyjątkowego wydarzenia.

Pełny program uroczystości odbywających się 26 października można pobrać tutaj.

© PIBR 2022