Relacje

Konferencja naukowa z jubileuszowym akcentem (relacja)

02.06.2022

O 30-leciu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów opowiadała studentom na Politechnice Częstochowskiej Prezes tamtejszego oddziału PIBR Zofia Skowron. Szerzenie wiedzy na temat profesji biegłych rewidentów i roli samorządu to jeden z celów obchodzonego w tym roku jubileuszu PIBR.

czytaj więcej
Galeria prac zgłoszonych w konkursie plastycznym dla dzieci i wnuków biegłych rewidentów

01.06.2022

Zapraszamy do obejrzenia prac zgłoszonych w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W sumie nadesłanych zostało 30 prac, spośród których komisja konkursowa wybrała - w wyniku głosowania - trzy zwycięskie prace. Zadaniem młodych twórców było przygotowanie pracy plastycznej (dowolną techniką) będącej odpowiedzią na pytania „Kim jest biegły rewident? Jak wyobrażam sobie jego pracę?”.

czytaj więcej
Spotkanie edukacyjne dla młodzieży na Uniwersytecie Zielonogórskim

30.05.2022

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan poprowadziła spotkanie dla uczniów szkół średnich i studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim, podczas którego zapoznała młodzież ze specyfiką i perspektywami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, zachęcając jednocześnie do wyboru tej ścieżki zawodowej.

czytaj więcej
© PIBR 2022