Relacje

Nagranie z Gali Jubileuszowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

10.11.2022

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z gali jubileuszowej zorganizowanej z okazji 30-lecia samorządu biegłych rewidentów.

czytaj więcej
30 lat samorządu biegłych rewidentów – Gala Jubileuszowa PIBR (podsumowanie i fotorelacja)

08.11.2022

Uroczysta gala, która odbyła się 26 października br. w Warszawie, była kulminacyjnym momentem obchodzonego przez cały rok jubileuszu 30-lecia działalności samorządu biegłych rewidentów.

czytaj więcej
Koncertowy jubileusz

20.10.2022

Regionalny Oddział PIBR w Katowicach świętował 20 października 30-lecie istnienia samorządu biegłych rewidentów. Obchody jubileuszu katowicki oddział połączył z ważnym lokalnie wydarzeniem, czyli ukończeniem prac remontowo-modernizacyjnych swojej siedziby.

czytaj więcej
Wieczór pełen emocji

10.10.2022

Regionalny Oddział PIBR w Bielsku-Białej zorganizował 10 października jubileusz 30-lecia istnienia samorządu biegłych rewidentów. W uroczystości wzięli udział biegli rewidenci oraz biegli rewidenci seniorzy z regionu oraz goście.

czytaj więcej
Artystyczny jubileusz

16.09.2022

Regionalny Oddział PIBR w Poznaniu zorganizował galę jubileuszową z okazji 30-lecia samorządu biegłych rewidentów. W uroczystości, która się odbyła 16 września, uczestniczyło około 170 osób.

czytaj więcej
Uroczyste spotkanie z uhonorowaniem zasłużonych

16.09.2022

Regionalny Oddział PIBR w Olsztynie świętował 30-lecie samorządu biegłych rewidentów 16 września. W uroczystości uczestniczyli zarówno biegli rewidenci, jak i biegli rewidenci seniorzy oraz zaproszeni goście, w tym Krajową Radę Biegłych Rewidentów reprezentował Piotr Witek, a Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Olsztynie – Dyrektor Biura Zarządu Marzena Kodzik.

czytaj więcej
Jubileuszowa integracja w RO PIBR Gdańsk

09.09.2022

9 września 2022 roku ponad 100 osób wzięło udział w spotkaniu integracyjnym, zorganizowanym przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku. Było to kolejne tego typu spotkanie, które tym razem miało dodatkowo odświętny, jubileuszowy charakter.

czytaj więcej
Jubileuszowe spotkanie międzypokoleniowe

29.06.2022

29 czerwca Regionalny Oddział PIBR w Radomiu zorganizował uroczyste spotkanie biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów seniorów z okazji podwójnego jubileuszu. Na ten rok przypada bowiem 30-lecie samorządu biegłych rewidentów oraz 30-lecie utworzenia radomskiego oddziału.

czytaj więcej
Jubileuszowe retrospekcje, debata, wyróżnienia i ... tradycyjnie tort

23.06.2022

23 czerwca odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, która zgromadziła ponad 100 osób. Wydarzenie to było okazją do retrospekcji, dyskusji o zawodzie biegłego rewidenta z różnych perspektyw, a także uhonorowania zasłużonych członków samorządu. Jubileuszowi tradycyjnie już towarzyszył tort i … wspaniałe nastroje, tym bardziej iż było to pierwsze spotkanie stacjonarne zorganizowane w tak licznym gronie od wybuchu pandemii.

czytaj więcej
Uhonorowanie zasłużonych i integracja

14.06.2022

14 czerwca dwa sąsiadujące regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów świętowały jubileusz 30-lecia samorządu biegłych rewidentów. Koleżanki i koledzy z Regionalnego Oddziały w Białymstoku oraz z Regionalnego Oddziału w Suwałkach spotkali się w Augustowie. Krajową Radę Biegłych Rewidentów reprezentowała Prezes Barbara Misterska-Dragan.

czytaj więcej
Galeria prac zgłoszonych w konkursie plastycznym dla dzieci i wnuków biegłych rewidentów

01.06.2022

Zapraszamy do obejrzenia prac zgłoszonych w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W sumie nadesłanych zostało 30 prac, spośród których komisja konkursowa wybrała - w wyniku głosowania - trzy zwycięskie prace. Zadaniem młodych twórców było przygotowanie pracy plastycznej (dowolną techniką) będącej odpowiedzią na pytania „Kim jest biegły rewident? Jak wyobrażam sobie jego pracę?”.

czytaj więcej
Konferencja naukowa z jubileuszowym akcentem

26.05.2022

O 30-leciu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów opowiadała studentom na Politechnice Częstochowskiej Prezes tamtejszego oddziału PIBR Zofia Skowron. Szerzenie wiedzy na temat profesji biegłych rewidentów i roli samorządu to jeden z celów obchodzonego w tym roku jubileuszu PIBR.

czytaj więcej
Spotkanie edukacyjne dla młodzieży na Uniwersytecie Zielonogórskim

26.05.2022

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan poprowadziła spotkanie dla uczniów szkół średnich i studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim, podczas którego zapoznała młodzież ze specyfiką i perspektywami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, zachęcając jednocześnie do wyboru tej ścieżki zawodowej.

czytaj więcej
© PIBR 2022