30 rocznica I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

20 czerwca 2022 r.

30 lat temu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczął się I Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Obrady Zjazdu zaplanowane zostały na jeden dzień, jednakże ilość tematów do omówienia sprawiła, że przeciągnęły się na następny dzień. Tematem dyskusji było wiele kwestii fundamentalnych dla dalszego działania powstającego samorządu biegłych rewidentów, w tym uchwalenie statutu KIBR, uchwalenie programu działania Izby, dyskusja nad powołaniem regionalnych oddziałów KIBR, wybór organów Izby (Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego) oraz wybór Komisji Obrońcy Biegłego Rewidenta. W obradach uczestniczyło 2002 biegłych rewidentów.
© PIBR 2022