Białystok

14 czerwca 2022 r.

Jubileusz w plenerze

Dwa sąsiadujące oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zaplanowały połączyć szkolenie w ramach samokształcenia z jubileuszową integracją. Biegli Rewidenci z Regionalnego Oddziału PIBR w Białymstoku wraz z koleżankami i kolegami z Regionalnego Oddziału PIBR w Suwałkach 14 czerwca spotkają się w Augustowie, gdzie po części oficjalnej z planowanym uhonorowaniem zasłużonych odznaczeniami PIBR, uczestnicy spotkania będą mieli okazję podziwiać uroki przyrody w wiosennej krasie, odbywając rejs statkiem trasą zwaną Szlakiem Papieskim.

© PIBR 2022