Zielona Góra

26 maja 2022 r.

Promowanie zawodu w Roku Biegłego Rewidenta

26 maja na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się pierwsze ze spotkań organizowanych w ramach ogólnopolskiej jubileuszowej kampanii informacyjnej skierowanej do studentów i uczniów szkół średnich. Jej celem jest realizacja jednego z głównych założeń obchodów Roku Biegłego Rewidenta, czyli zapoznawanie młodych osób z profesją biegłego rewidenta. Spotkanie organizuje Regionalny Oddział PIBR w Zielonej Górze wraz z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. Z prezentacją o zawodzie biegłego rewidenta wystąpi Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan, inaugurując spotkania edukacyjne dla młodych osób.

© PIBR 2022