Tarnów

11 marca 2022 r.

Jubileuszowa integracja

Regionalny Oddział PIBR w Tarnowie organizuje 11 marca spotkanie integracyjne, inaugurujące Rok Biegłego Rewidenta i obchody 30-lecia samorządu biegłych rewidentów.

© PIBR 2022