Warszawa

23 czerwca 2022 r.

30 lat minęło - konferencja jubileuszowa

23 czerwca w tradycyjnym już miejscu spotkań stołecznych biegłych rewidentów - w Warszawskim Domu Technika NOT - odbędzie się uroczystość Jubileuszu 30-lecia Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie pt. „30 lat zawodu biegłego rewidenta – spojrzenie z różnych perspektyw”. W części merytorycznej uroczystości zaplanowano rozmowy z przedstawicielami różnych grup - seniorów, biegłych rewidentów wykonujących zawód, biegłych rewidentów niewykonujących zawodu, kandydatów na biegłych rewidentów oraz przedstawicieli firm audytorskich – o ich spojrzeniu na zawód biegłego, jego zaszłościach historycznych i perspektywach. Po części merytorycznej nastąpi uhonorowanie osób zasłużonych dla Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, a następnie odbędzie się jubileuszowy bankiet. Będzie to miła odmiana po spotkaniach online i wyjątkowa okazja do rozmów międzypokoleniowych oraz wymiany cennych doświadczeń.

© PIBR 2022