Radom

29 czerwca 2022 r.

Spotkanie międzypokoleniowe

Uroczyste jubileuszowe spotkanie biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów seniorów w Regionalnym Oddziale PIBR w Radomiu odbędzie się 29 czerwca.

© PIBR 2022