Gdańsk

9 września 2022 r.

Nadmorska integracja z akcentem jubileuszowym

Regionalny Oddział PIBR w Gdańsku organizuje 9 września  kolejne spotkanie w ramach cyklicznych spotkań biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów seniorów, mających na celu integrację środowiska zawodowego. Tym razem odbędzie się ono pod szyldem 30-lecia samorządu.

© PIBR 2022