Bielsko-Biała

9 października 2022 r.

Szkolenie z akcentem jubileuszowym

Regionalny Oddział PIBR w Bielsku-Białej  zaplanował połączenie obchodów 30-lecia samorządu biegłych rewidentów ze szkoleniem obligatoryjnym, które odbędzie się w dniach 9-12 października.

© PIBR 2022