Bielsko-Biała

10 października 2022 r.

Szkolenie z akcentem jubileuszowym

Regionalny Oddział PIBR w Bielsku-Białej  zaplanował połączenie obchodów 30-lecia samorządu biegłych rewidentów ze szkoleniem obligatoryjnym. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się wieczorem 10 października w Hotelu ZIMNIK Luksus Natury w Lipowej.

© PIBR 2022