Gala PIBR

26 października 2022 r.

GALA JUBILEUSZOWA

W ramach obchodów 30-lecia PIBR 26 października odbędzie się gala jubileuszowa, której jednym z kluczowych celów jest uhonorowanie osób zasłużonych dla samorządu biegłych rewidentów. 

© PIBR 2022