Katowice

20 października 2022 r.

Dwa powody do świętowania

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach zaplanował połączyć obchody jubileuszu 30-lecia PIBR z ważnym dla lokalnego samorządu wydarzeniem, czyli ukończeniem prac remontowo-modernizacyjnych w swoim biurze. Na tę okoliczność Regionalny Oddział zaplanował na 20 października prezentację siedziby w nowej odsłonie, a po tej części zaprasza gości na koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej oraz duetu Dombrova Piano Duo do sąsiadującej z jego biurem Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego. 

© PIBR 2022