Koszalin

28 października 2022 r.

Uhonorowanie zasłużonych i jubileuszowa dyskusja

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie organizuje 28 października uroczyste obchody 30-lecia istnienia samorządu i oddziału, podczas których nastąpi wręczenie odznaczeń zasłużonym osobom. Nie zabraknie też podsumowania trzech dekad działalności koszalińskiego oddziału. Obchody jubileuszu w Roku Biegłego Rewidenta dopełni dyskusja poświęcona „Roli biegłego w życiu gospodarczym kraju i regionu”.  

© PIBR 2022