Kielce

13 października 2022 r.

Jubileusz w kameralnym dworku

Regionalny Oddział PIBR w Kielcach świętuje 30-lecie samorządu biegłych rewidentów 13 października. Z tej okazji organizuje bankiet w Dworku Binkowski, położonym w przyjemnym parkowym otoczeniu. W uroczystości wezmą udział zarówno biegli rewidenci, jak i biegli rewidenci seniorzy.


© PIBR 2022