Toruń

22 września 2022 r.

Uroczysta kolacja

Regionalny Oddział PIBR w Toruniu organizuje 22 września z okazji 30-lecia samorządu biegłych rewidentów uroczystą kolację.

© PIBR 2022