Szczecin

17 listopada 2022 r.

Uhonorowanie zasłużonych 

Regionalny Oddział PIBR w Szczecinie organizuje 17 listopada uroczyste obchody 30-lecia istnienia samorządu biegłych rewidentów, podczas których nastąpi wręczenie odznaczeń zasłużonym osobom. 

© PIBR 2022