Łódź

26 września 2022 r.

Konferencja z jubileuszowym akcentem

W ramach obchodów Jubileuszu 30-lecia łódzkiego oddziału, 26-27 września odbędzie się - organizowana wraz z Unią Metropolii Polskich oraz Urzędem Miasta Łodzi przy współudziale łódzkiego oddziału SKwP - konferencja, która na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń łódzkiego PIBR. Tematem jubileuszowej konferencji będzie „Dekada doświadczeń z badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Przez dwa dni konferencji skarbnicy samorządów polskich wraz z biegłymi rewidentami i księgowymi będą dzielić się doświadczeniami z badania sprawozdań finansowych JST. 

To pierwsze z wydarzeń organizowanych przez RO PIBR w Łodzi w ramach obchodów jubileuszu. Następne 14 października, o którym można przeczytać tutaj 

© PIBR 2022