Spotkanie edukacyjne dla młodzieży na Uniwersytecie Zielonogórskim

30 maja 2022 r.

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan poprowadziła spotkanie dla uczniów szkół średnich i studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim, podczas którego zapoznała młodzież ze specyfiką i perspektywami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, zachęcając jednocześnie do wyboru tej ścieżki zawodowej.

Spotkanie, zorganizowane przez Regionalny Oddział PIBR w Zielonej Górze oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbyło się 26 maja. Było pierwszym z cyklu spotkań, organizowanych przez Polską Izbę Biegłych w ramach ogólnopolskiej jubileuszowej kampanii edukacyjnej skierowanej do młodzieży. Jej celem jest realizacja jednego z głównych założeń obchodów Roku Biegłego Rewidenta, czyli zapoznawanie młodych osób z profesją biegłego rewidenta.

Prezes KRBR na spotkaniu w Zielonej Górze przedstawiała ścieżkę edukacyjną prowadzącą do tytułu biegłego rewidenta: wyjaśniała, czym rewidenci się zajmują, podkreślając, że jest to dużo więcej niż tylko badanie sprawozdań finansowych; opowiadała, jak wygląda ścieżka kariery w zawodzie i jakie możliwości oferuje nasz zawód biegłym rewidentom; pokazała także, jakich kwalifikacji poszukuje rynek, a jakie będą potrzebne w przyszłości. W wydarzeniu czynny udział wzięli także: Prezes tamtejszego oddziału PIBR Jacek Wegner oraz Dziekan dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ. Zainteresowanie tematyką potwierdza wysoka frekwencja, w sumie około 200 osób – studentów oraz uczniów szkół średnich.

Kolejne spotkania edukacyjne dla młodzieży odbywać się będą w całej Polsce, a prowadzić je będą m.in. prezesi Regionalnych Oddziałów PIBR. 

© PIBR 2022