Jubileusz na Uniwersytecie

24 listopada 2022 r.

Regionalny Oddział PIBR w Zielonej Górze w ramach obchodów 30-lecia samorządu biegłych rewidentów zorganizował 24 listopada konferencję jubileuszową we współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydarzenie zorganizowane w Rektoracie UZ rozpoczęło się od uroczystości jubileuszowej, podczas której Prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów RO PIBR w Zielonej Górze Jacek Wegner przypomniał historię samorządu z uwzględnieniem kluczowych wydarzeń dla oddziału zielonogórskiego w minionych trzech dekadach. Osoby szczególnie zasłużone dla samorządu zostały uhonorowane odznaczeniami PIBR. W ten sposób zostało wyróżnionych 12 osób.

Miłą niespodzianką zaskoczył biegłych rewidentów Prezydent Miasta Zielona Góra, przyznając 7 medali biegłym rewidentom. Wręczenia odznaczeń dokonał Wiceprezydent dr Dariusz Lesicki.

W obchodach jubileuszu wzięła udział także Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan, która wygłosiła emocjonalne przemówienie „Biegły rewident wczoraj, dziś i jutro”.

Po przerwie na integrację przy kawie rozpoczęła się druga część spotkania, poświęcona zagadnieniom merytorycznym. Jeden z poruszonych tematów dotyczył aktualnie dyskutowanej kwestii tj. certyfikacji księgowych. Dr Teresa Cebrowska, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, naświetliła to zagadnienie w prezentacji „Status zawodu księgowego – certyfikować czy nie”.

Część merytoryczną dopełniła interesująca dyskusja panelowa „Czynniki wpływające na zaufanie do zawodu biegłego rewidenta”. Wprowadzenia do dyskusji oraz moderacji panelu dokonała prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska. W rozmowie wzięli udział: Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, dr Teresa Cebrowska, Wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, Arkadiusz Opala, sędzia Sądu Okręgowego, Dariusz Łeszyk, dyrektor finansowy, przedstawiciel biznesu, Piotr Ostręga, dyrektor finansowy, biegły rewident.

Po kwestiach merytorycznych nadszedł czas na część rozrywkową. Spotkanie umilił występ zespołu muzycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W konferencji jubileuszowej uczestniczyło ponad 70 osób, w tym biegli rewidenci oraz seniorzy tej profesji zaufania publicznego, a także zacne grono gości. Wydarzenie zaszczycił Rektor UZ prof. dr. hab. Wojciech Strzyżewski oraz Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ.  Byli też przedstawiciele władz regionalnych oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Na konferencję przybyli także dziennikarze. Zapraszamy do obejrzenia materiału wyemitowanego przez TVP 3.

https://gorzow.tvp.pl/64710848/-30-lecie-regionalnego-oddzialu-polskiej-izby-bieglych-rewidentow-w-zielonej-gorze

© PIBR 2022