Spotkanie noworoczne pod znakiem 30-lecia

3 lutego 2023 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku zorganizował 3 lutego 2023 r. spotkanie noworoczne połączone z podsumowaniem obchodów 30-lecia PIBR.

W spotkaniu, które odbyło się w Olivia Star Top w Gdańsku, uczestniczyło 130 osób, w tym biegli rewidenci z gdańskiego oddziału samorządu oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in.  przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, regionalnych oddziałów PIBR oraz uczelni wyższych z Trójmiasta.

Spotkanie prowadzili wspólnie przedstawiciele Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku – Prezes Piotr Witek oraz Zastępca Prezesa Monika Matyszewska.

Pierwszym punktem programu była rozmowa Doroty Sobienieckiej-Kańskiej, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu z Piotrem Witkiem, Prezesem RO PIBR w Gdańsku, na temat zawodu biegłego rewidenta.

Następnie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na premierę filmu stworzonego na zlecenie Regionalnej Rady RO PIBR w Gdańsku, upamiętniającego 30-lecie istnienia samorządu z perspektywy gdańskiego oddziału. 

Po projekcji odbył się panel o przyszłości zawodu. W dyskusji, prowadzonej przez Ewę Sowińską, uczestniczyli: Kamil Jesionowski, Członek Regionalnej Rady RO PIBR w Gdańsku, Borys Malinowski, biegły rewident oraz Justyna Krupowicz, aplikantka na biegłego rewidenta.

Po ciekawej dyskusji nadszedł czas na część artystyczną. Zapowiedziany wcześniej w programie koncert muzyczny okazał się pełnym emocji występem Agnieszki Babicz pt. „Piosenki z kapelusza”, który zachęcił uczestników do wspólnej zabawy.

Kolejnym elementem wieczoru była część integracyjna, podczas której był czas na składanie życzeń oraz na jubileuszowy tort z okazji 30-lecia RO PIBR w Gdańsku.

Spotkanie noworoczne połączone z jubileuszem samorządu było doskonałą okazją do powitania wśród członków samorządu nowych biegłych rewidentów, którzy otrzymali z tej okazji listy gratulacyjne.

Dodatkowo podczas części integracyjnej każdy miał szansę sprawdzić swoją wiedzę o regionalnym oddziale PIBR w Gdańsku, biorąc udział w quizie.

Uczestnicy noworocznego spotkania bawili się wyśmienicie niemal do północy.

© PIBR 2022