Jubileusz i spotkanie opłatkowe

9 grudnia 2022 r.

Regionalny Oddział PIBR w Lublinie zorganizował 9 grudnia uroczystość jubileuszową z okazji 30-lecia samorządu biegłych rewidentów połączoną ze spotkaniem opłatkowym, które odbyło się we wczesnych godzinach popołudniowych w hotelu VICTORIA..

W tym wyjątkowym, uroczystym spotkaniu, uczestniczyło niemal 70 osób, w tym biegli rewidenci, jak i seniorzy oraz aplikanci. 

W części oficjalnej Prezes Regionalnej Rady lubelskiego oddziału PIBR Joanna Żukowska-Kalita przedstawiła krótką historię samorządu oraz regionu. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja, przybliżająca zmiany w minionych dekadach. Następnie Prezes wręczyła odznaki PIBR, w tym złote i srebrne, wraz z upominkami dla zasłużonych biegłych rewidentów dla regionalnego oddziału samorządu,. 

W obchodach jubileuszu uczestniczyła zdalnie także Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan, która w swoim wystąpieniu skoncentrowała się z kolei na przyszłości samorządu i biegłych rewidentów. Nie zabrakło też i emocjonalnych odwołań do przeszłości oraz podziękowań dla członków samorządu w regionie lubelskim oraz gratulacji dla odznaczonych.

Po tej części oficjalnej nadszedł czas na opłatek i życzenia świąteczne od księdza Jarosława Jęczenia, od lat uczestniczącego w spotkaniach opłatkowych w lubelskim oddziale. Spotkanie opłatkowe uświetnił występ maturzystów ze szkoły muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie. Dobre humory dopisywały przez całe spotkanie, zachęcając do integracji przy uroczystym obiedzie.

Organizując spotkanie przedświąteczne RO PIBR w Lublinie powrócił do tradycji spotkań opłatkowych w gronie kolegów i koleżanek ze środowiska biegłych rewidentów, którą przerwała pandemia. Wysoka frekwencja potwierdziła potrzebę spotykania się nie tylko online.

© PIBR 2022