Jubileusz na niejedną melodię

30 stycznia 2023 r.

Regionalny Oddział PIBR w Gorzowie Wielkopolskim świętował 30 stycznia 2023 r. jubileusz 30-lecia swojej działalności. Uroczystość odbyła się w Teatrze im. J. Osterwy w kameralnej sali i zgromadziła 45 osób, w tym biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów seniorów, jak i zaproszonych gości.

Uroczystość otworzył Prezes Regionalnej Rady PIBR w Gorzowie Henryk Michał Drewniak. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan. W obchodach jubileuszu gorzowskiego oddziału udział wzięli także: przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża, z którą oddział PIBR niejednokrotnie organizował wcześniej konferencje.

Nie zabrakło gości z sąsiednich oddziałów samorządu biegłych rewidentów, wśród których byli: Prezes RO PIBR w Poznaniu Maciej Ostrowski oraz Prezes RO PIBR w Zielonej Górze Jacek Wegner; także wystąpili w części oficjalnej.

Po przemówieniach nadszedł czas na uhonorowanie zasłużonych biegłych rewidentów odznakami PIBR. Korzystając z okazji, Prezes KRBR przypomniała o docenieniu profesji biegłych rewidentów przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę poprzez przyznanie Medali za Długoletnią Służbę wyróżniającym się biegłym rewidentom, wśród których znalazło się trzech przedstawicieli gorzowskiego oddziału.

Następnie zgromadzeni wznieśli toast lampką szampana. Był oczywiście i jubileuszowy tort.

Uroczystość uświetniła część artystyczna, wyreżyserowana przez Dyrektora Teatru Jana Tomaszewicza. Aktorki zaprezentowały ciekawy i zróżnicowany repertuar wokalny przy akompaniamencie muzycznym, w tym piosenki Édith Piaf, Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty.

Był to już drugi jubileusz Regionalnego Oddziału PIBR, który został zorganizowany w Teatrze im. J. Osterwy. Także tutaj odbyło się 25-lecie oddziału. 

© PIBR 2022