Wrocławska gala jubileuszowa

1 grudnia 2022 r.

Regionalny Oddział PIBR we Wrocławiu świętował 1 grudnia 30-lecie swojej działalności. Uroczysta gala, która odbyła się w hotelu IBIS Styles, zgromadziła blisko 130 osób - biegłych rewidentów, biegłych rewidentów seniorów oraz zacne grono gości. Uroczystość otworzyła i ją poprowadziła Prezes Regionalnej Rady wrocławskiego oddziału dr Jadwiga Szafraniec. Po powitaniach, przed rozpoczęciem właściwej uroczystości, minutą ciszy uczczono nieżyjących już biegłych rewidentów z wrocławskiego oddziału PIBR.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosiła Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan, która przypomniała początki kształtowania się zawodu i samorządu, a także regionalnych oddziałów; doceniła wkład Regionalnego Oddziału we Wrocławiu w integrację i umacniacie społeczność biegłych rewidentów. Odniosła się do obecnej sytuacji i zmian, z którymi mierzy się branża i które rysują się na horyzoncie. Szczególne życzenia, gratulacje zostały skierowane do Prezes RR RO PIBR we Wrocławiu – Jadwigi Szafraniec, dla której był to również osobisty jubileusz 30 lat pracy społecznej we wrocławskim samorządzie biegłych rewidentów.

Wśród przemawiających i składających życzenia byli także: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu dr Leszek Syguła, Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dr hab. inż. Zbigniew  Luty, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Sebastian Ząbczyk, Skarbnik Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych  Danuta Bącler, Wicedziekan Rady Okręgowej Radców Prawnych we Wrocławiu Krystian Mularczyk.

Wśród osób, które składały życzenia i gratulacje byli także serdecznie witani przedstawiciele innych regionalnych oddziałów PIBR.

Listy gratulacyjne oraz życzenia przesłali: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  prof. dr. hab. Andrzej Kaleta, Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. UEW, dr hab. Inż. Michał Biernacki, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów UEW  prof. dr hab. Bartłomiej Nita.

Z okazji jubileuszu wręczono odznaki PIBR: 3 złote, 3 srebrne oraz 6 brązowych jako wyraz uznania za pracę na rzecz samorządu biegłych rewidentów. Odznaki wręczyła Prezes KRBR wraz z Prezes Regionalnej Rady RO PIBR we Wrocławiu.

Podczas gali odbył się panel dyskusyjny pt. „Przyszłość zawodu Biegłego Rewidenta”, moderowany przez Piotra Łyskawę, biegłego rewidenta z AVANTA Audit, Zastępcę Prezesa Regionalnej Rady RO PIBR we Wrocławiu. W dyskusji wzięli udział biegli rewidenci wnoszący różne doświadczenie zawodowe, w tym Dominika Jachowicz-Chyl, biegły rewident z Crowe Poland, Wolfgang Stanclik, biegły rewident z PW Audit, Marek Musiał, biegły rewident z EY. Spojrzenie profesjonalisty z zewnątrz współpracującego z biegłymi rewidentami wniósł z kolei Jakub Boberski, doradca podatkowy z TAX Advisors Group.

Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na dynamicznie zmieniające się środowisko pracy biegłych rewidentów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technologicznych oraz wzrastających wymagań dokumentacyjnych. Według zgodnej opinii panelistów biegły rewident ma coraz mniej czasu na samo badanie, ponieważ jest zobligowany do wypełniania szeregu ankiet i formularzy, niekoniecznie wiele wnoszących do formułowanej opinii. Ponadto, proces zdobywania kwalifikacji zawodowych jest trudny i czasochłonny, co zniechęca kandydatów do zawodu.

Odpowiedzią na powyższe problemy byłoby, w opinii panelistów, przede wszystkim rozszerzenie zakresu szkoleń o aspekty nowych technik i technologii związanych z audytem, jak również reforma systemu egzaminacyjnego i procesu aplikacji do zawodu. Zgodzono się także, że czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności profesji jest „czynnik ludzki”, czyli atmosfera panująca w Izbie i firmach audytorskich oraz wzajemne wspieranie się biegłych rewidentów. W sytuacji, gdy kandydaci na biegłych rewidentów dostrzegają ten pozytywny aspekt pracy, inne ryzyka i niedogodności tracą na znaczeniu.

Na koniec rozmowy uczestnicy panelu podzielili się osobistymi doświadczeniami wyniesionymi z pracy w zawodzie biegłego rewidenta. Wszyscy podkreślali pozytywne aspekty pracy - praca z ludźmi, nieustanne kształcenie się, poznawanie nowych branż i środowisk, jak również ciągła zmienność warunków pracy, która nie pozwala biegłym rewidentom na nudę i wypalenie zawodowe.

Po części oficjalnej przyszedł czas na jubileuszowy tort i toast, a następnie na koncert kwartetu smyczkowego oraz solistów zawierający utwory klasyki operowej, filmowej oraz musicalowej. Po muzycznej uczcie rozpoczął się uroczysty obiad.

Gala spełniła zakładane cele służąc uczczeniu 30-lecia wrocławskiego oddziału PIBR i uhonorowaniu zasłużonych dla samorządu oraz integracji członków samorządu.

© PIBR 2022