Konferencja naukowa z jubileuszowym akcentem (relacja)

2 czerwca 2022 r.

O 30-leciu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów opowiadała studentom na Politechnice Częstochowskiej Prezes tamtejszego oddziału PIBR Zofia Skowron. Szerzenie wiedzy na temat profesji biegłych rewidentów i roli samorządu to jeden z celów obchodzonego w tym roku jubileuszu PIBR.

Prezentacja odbyła się 26 maja podczas XI Konferencji Naukowej na Wydziale Zarządzania, organizowanej corocznie przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Buchalter" we współpracy z Regionalnym Oddziałem PIBR w Częstochowie wraz z częstochowskim oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które świętuje w tym roku 115-lecie działalności.

Poza wątkami jubileuszowymi bogaty program konferencji obejmował wystąpienia praktyków oraz studentów, odnoszących się do najbardziej aktualnych problemów zarządzania organizacjami w zakresie rachunkowości i podatków. Iwona Madej-Hacaś, biegła rewident, reprezentująca RO PIBR w Częstochowie, omówiła temat „Prawidłowość klasyfikacji ekspozycji kredytowych przedmiotem zainteresowania biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe banku spółdzielczego”. W wydarzeniu uczestniczył także wiceprezes częstochowskiego oddziału PIBR Jerzy Cisowski.

Konferencja zgromadziła grono studentów i praktyków liczące około 100 osób.

© PIBR 2022