Jubileuszowe retrospekcje, debata, wyróżnienia i ... tradycyjnie tort

23 czerwca 2022 r.

23 czerwca odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, która zgromadziła ponad 100 osób. Wydarzenie to było okazją do retrospekcji, dyskusji o zawodzie biegłego rewidenta z różnych perspektyw, a także uhonorowania zasłużonych członków samorządu. Jubileuszowi tradycyjnie już towarzyszył tort i … wspaniałe nastroje, tym bardziej iż było to pierwsze spotkanie stacjonarne zorganizowane w tak licznym gronie od wybuchu pandemii.

Uroczystość poprowadziła Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie Jadwiga Godlewska, która w swoim wystąpieniu przybliżyła historię 30 lat oddziału, wspominając m.in. wcześniejszych jego Prezesów czy poprzednie siedziby biura, co u niektórych wywołało z pewnością liczne, miłe wspomnienia. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych członków oddziału.

Podczas obchodów jubileuszu nie mogło zabraknąć wystąpień okolicznościowych i życzeń. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan w swoim wystąpieniu nie tylko przypomniała początki kształtowania się zawodu i samorządu, a także regionalnych oddziałów; doceniła wkład Regionalnego Oddziału w Warszawie w integrację i umacniacie społeczność biegłych rewidentów. Podsumowała największe osiągnięcia samorządu, odniosła się do obecnej sytuacji i zmian, z którymi mierzy się branża i które rysują się na horyzoncie jak ESG. Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki skierował pismo do uczestników jubileuszu, w którym docenił działania warszawskiego oddziału m.in. na rzecz podnoszenia jakości usług atestacyjnych i pokrewnych świadczonych w szeroko rozumianym interesie społecznym. Docenił pracę biegłych rewidentów, która ma ogromne znaczenie w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Wśród osób, które składały życzenia i gratulacje byli także serdecznie witani przedstawiciele innych regionalnych oddziałów PIBR.

Uroczystość uświetnił panel, moderowany przez Profesor Joannę Wielgórską-Leszczyńską, którego celem było zaprezentowanie spojrzeń na zawód biegłego rewidenta z różnych perspektyw - seniorów, biegłych rewidentów wykonujących zawód, biegłych rewidentów niewykonujących zawodu oraz kandydatów na biegłych rewidentów. Kandydaci mówili, dlaczego zdecydowali się na ten zawód, co ich skusiło i jak wyglądają przygotowania do egzaminów, a seniorzy i osoby będące już biegłymi rewidentami wnieśli swoje opinie na temat zamian, które zaszły w profesji oraz zgłosili konstruktywne postulaty m.in. większej wymiany doświadczeń i wspierania się w wykonywaniu zawodu oraz zmiany w ocenie błędów wykazywanych podczas kontroli poprzez zróżnicowanie ich na istotne i nieistotne. Debatę zakończyła bardzo ciekawa prezentacja na temat zmian na rynku audytu w Polsce, przybliżająca najważniejsze statystyki i kluczowe zmiany w pracy biegłych rewidentów.

Po debacie nadszedł czas na uhonorowanie zasłużonych członków samorządu oddziału warszawskiego, łącznie 13 osób, które otrzymały wraz z dyplomami specjalne statuetki.

Część oficjalną obchodów jubileuszowych zakończył wjazd tortu w barwach PIBR, który pokroili wspólnie z obecną Prezes RO Warszawa poprzedni Prezesi – Agnieszka Gajewska i Stanisław Leszek A potem… było wiele serdeczności, gratulacji i miłych rozmów, i oczywiście wspomnień, do których zachęcały zdjęcia z lat minionych wyświetlane na ekranie. Uroczystość odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT, który już nie raz był miejscem spotkań członków RO PIBR w Warszawie.
© PIBR 2022