Jubileuszowe spotkanie międzypokoleniowe

29 czerwca 2022 r.

29 czerwca Regionalny Oddział PIBR w Radomiu zorganizował uroczyste spotkanie biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów seniorów z okazji podwójnego jubileuszu. Na ten rok przypada bowiem 30-lecie samorządu biegłych rewidentów oraz 30-lecie utworzenia radomskiego oddziału.

Prezes Regionalnej Rady RO Radom Janusz Czerwieniec podczas wystąpienia otwierającego wydarzenie, przypomniał nie tylko historię początków samorządu, w tym I Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 20-21 czerwca 1992 r., ale także oddziału. Pierwsze walne zgromadzenie w Radomiu odbyło się 23 października 1992 roku, na którym wybrano członków regionalnej rady i komisji rewizyjnej. Uczestniczyło w nim 72 biegłych z 114 wpisanych na listę biegłych w tym oddziale. „Był to nie taki mały oddział jak dzisiaj” – wspomniał Prezes Janusz Czerwieniec, któremu 30 lat temu członkowie samorządu w pierwszych wyborach powierzyli kierowanie oddziałem radomskim.

W uroczystości uczestniczyła Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan, która miała przyjemność wręczyć odznaczenia PIBR zasłużonym dla samorządu. Po tej części uroczystości, przy cieszącym oko i podniebienie cateringu, była okazja do swobodnych rozmów, tak bardzo cennej integracji po długim okresie pandemii.
© PIBR 2022