Międzypokoleniowe spotkanie jubileuszowe

28 października 2022 r.

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie zorganizował 28 października obchody 30-lecia istnienia samorządu i oddziału. W spotkaniu wzięli udział zarówno biegli rewidenci, jak i seniorzy tej profesji.

Uroczystość otworzyła Prezes Regionalnej Rady Danuta Miśko, która przypomniała historię koszalińskiego oddziału i podziękowała zasłużonym dla samorządu. Z kolei Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan w swoim wystąpieniu przypomniała początki tworzenia się samorządu, tamtejsze emocje i stawiane sobie wówczas przez środowisko priorytety; odniosła się także do obecnej sytuacji i wyzwań stojących przed środowiskiem biegłych rewidentów, wykonujących zawód odpowiedzialny społecznie.

W dalszej części nastąpiło wręczenie odznaczeń PIBR wyróżniającym się członkom koszalińskiego oddziału samorządu biegłych rewidentów.

Kameralna atmosfera, której sprzyjało wnętrze restauracji Hudson, zachęcała do rozmów i dyskusji na bardziej i mniej zawodowe tematy m.in. na temat roli biegłego rewidenta w życiu gospodarczym kraju i regionów. Nie zabrakło dzielenia się wspomnieniami i koleżeńskich rozmów podczas tego międzypokoleniowego spotkania. Młodsi stażem biegli rewidenci przywoływali swoje cenne doświadczenia z mentorami z czasów aplikacji, którzy wprowadzali ich do zawodu.

O tym jak bardzo potrzebny był czas na integrację i oderwanie się od obowiązków świadczy zapewne zakończenie się spotkania późnym już wieczorem, po kilku godzinach spędzonych razem.

© PIBR 2022